Organisaties

Binnen het kerkverband zijn er verschillende organisaties en opleidingen actief.

Familieblad De Bazuin

Als kerken hebben we een familieblad De Bazuin. Deze verschijnt ongeveer 1x per maand: Gereformeerd kerkblad “De Bazuin“.

Studentenvereniging Virtute Dei

Ook hebben we een studentenvereniging Virtute Dei.

Gereformeerde Basisschool – De Triangel

In het noorden van Nederland is een eigen school opgericht, namelijk De Triangel. Je kunt er hier meer over lezen: Gereformeerde Basisschool – De Triangel.

Opleiding tot de Dienst des Woords

Om dominee te kunnen worden, is de normale weg dat je eerst de Opleiding tot de Dienst des Woords afrondt. Een dominee heet ook wel ‘een dienaar van het Woord’. Hij mag het Woord bedienen vanaf de preekstoel en in de huizen van de mensen. Omdat de kerk onder andere geregeerd wordt door het Woord van God, is het heel belangrijk dat dit Woord betrouwbaar bediend wordt en daarom moet de Opleiding daarvoor ook betrouwbaar zijn. De kerken van het kerkverband nemen daar samen verantwoordelijkheid voor. Het is een opleiding ‘voor de kerken, door de kerken’. De opleiding duurt ongeveer 5 jaar. Belangrijke vakken uit de opleiding zijn Dogmatiek (geloofsleer), Ethiek (Gods geboden), Kerkgeschiedenis, Exegese (Schriftuitleg) en Homiletiek (Preekkunde). Ook moet je de grondtalen van de Bijbel (Hebreeuws en Grieks) leren lezen en wordt kennis van het Latijn gevraagd.

Wie het verlangen heeft om het Woord van God te mogen verkondigen, kan zich aanmelden voor deze opleiding. Daarvoor vraag je een gesprek aan met de opleider. Om toegelaten te worden, vraag je vervolgens bij je kerkenraad een attest aan, waarin wordt verklaard dat je gezond bent in leer en leven. Na het succesvol afronden van de opleiding vindt het kerkelijke preparatoir (voorbereidend) examen plaats. Op die manier krijg je toestemming om te mogen preken en kan je een beroep van een kerk ontvangen. Meer informatie vind je hier.