Kerkdiensten

Iedere zondag houden we twee kerkdiensten. We noemen dat ook wel erediensten. Maar wat zijn dat eigenlijk?

Als gemeente komen we dan bij elkaar om God te ontmoeten. Om Hem te eren. Vandaar het woord erediensten. In de eredienst luisteren we naar de Here God, doordat we uit de Bijbel lezen. De dominee houdt daarna een preek over dat Bijbelgedeelte om uit te leggen wat het precies betekent en hoe we dat moeten toepassen in ons leven.

Ook zingen we psalmen en gezangen tot Gods eer en bidden we tot de Here. Aan het eind van de dienst ontvangen we de zegen van onze God.

Er zit een klein verschil tussen de ochtend- en de middagdienst. In de ochtend worden de 10 geboden voorgelezen en gaat de preek meestal over een Bijbelgedeelte. In de middag wordt een deel uit de catechismus behandeld. Dat is een samenvatting van ons geloof uitgeschreven in een belijdenis.

Wil je het zelf een keer ervaren en meemaken? Dat kan. De diensten zij vrij toegankelijk. Je bent van harte welkom. Hier vind je meer praktisch info. Je kunt de dienst ook al een keer thuis beluisteren. Klik dan hier.