Wat is geloven?

Geloven is dat je zeker weet dat alles wat in de Bijbel staat betrouwbaar is. Geloven heeft dus ook alles met de Bijbel als het Woord van God te maken. In de Bijbel leer je kennen wie God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is en wat Hij doet.

Geloven is vertrouwen hebben. Dat is in deze wereld niet makkelijk, want veel mensen of instanties kun je maar moeilijk vertrouwen. Ons vertrouwen wordt vaak geschaad. Maar als je jezelf kan toevertrouwen aan een ander en op die ander kan bouwen, dan geeft dit rust en zekerheid.

Als gelovige heb je een vast vertrouwen dat God ook jou vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil geeft, omdat Christus dat voor je verdient heeft. Dat belooft God in Zijn Woord en Hij houdt altijd Zijn Woord en doet wat Hij belooft. In dit vertrouwen mag je jouw hele leven in handen van Jezus Christus leggen. Dat geeft troost in je leven en zelfs in je sterven.