Wie we zijn?

We zijn een gemeente van ongeveer 200 leden, waarvan circa 65 doopleden. We kerken in Zwolle, maar onze gemeenteleden komen uit een groter gebied rondom Zwolle. We noemen ons De Gereformeerde Kerk (hersteld). Onze Koning is Jezus Christus. Hij regeert Zijn Kerk en wij in Zwolle mogen daar een onderdeel van zijn. Om dat vorm te geven, houden we twee keer op een zondag een eredienst en hebben we op doordeweekse dagen verenigingen. Onze jeugd krijgt wekelijks catechisatie en we organiseren diverse activiteiten. Op deze pagina kan je er meer over lezen. Maar het belangrijkste is dat we in God geloven en Hem dankbaar zijn voor Zijn verlossingswerk in Christus. Lees er meer over op de pagina Geloven.

Onze grondslag is de bijbel en de drie formulieren van eenheid die dit naspreken. Je kunt er hier meer over lezen. Ook kan je hier meer lezen over onze geschiedenis en de vrijmaking in 2003 en wat er daarna is gebeurd.

Als kerk hebben we een kerkenraad. Deze bestaat uit onze predikant, vijf ouderlingen en drie diakenen. Samen dragen zij zorg voor het geestelijk welzijn van en de zorg om elkaar. Je leest er hier meer over.

Als kerk staan we niet in ons eentje. We maken onderdeel uit van het kerkverband van De Gereformeerde Kerken. Daarin helpen we elkaar en geven geestelijke en praktische zaken samen vorm. Zie hier. Hier vind je ook nog enkele links naar het familieblad De Bazuin en onze opleiding tot predikant.