Kerkverband

Als gemeente in Zwolle maken we onderdeel uit van De Gereformeerde Kerken in Nederland. De kerken zijn verdeeld in twee classes, die elk bestaan uit een aantal zusterkerken.

Classis Zuid-West

Classis Noord-Oost