Let op. Zondagmorgen 28 mei zal de eredienst plaatsvinden in de Adventskerk, Talmaplein 2 te Zwolle. In deze dienst zal geloofsbelijdenis worden afgelegd door enkele jongeren. Aanvang 10 uur.

Kerkverband

Als gemeente in Zwolle maken we onderdeel uit van De Gereformeerde Kerken in Nederland. De kerken zijn verdeeld in twee classes, die elk bestaan uit een aantal zusterkerken.

Classis Zuid-West

Classis Noord-Oost