Wat is een christen?

De naam ‘christen’ heeft alles te maken met de naam ‘Christus’. Als christen hoor je door het geloof bij Jezus Christus. Hij is onze Goddelijke Verlosser. Als je bij Hem hoort, krijg je vergeving van al je zonden en krijg je het eeuwige leven met God.

In deze wereld is er veel ellende. Ook in je eigen leven is ellende je vast niet onbekend. De grootste ellende is dat de band met God is verbroken is. De oorzaak van alle ellende, is de zonde. Door de vergeving van de zonden mogen christenen, ondanks hun zondige toestand, toch weer tot God komen door Jezus Christus. Dat betekent verlost zijn van hun grootste ellende. Het betekent niet dat christenen geen verdriet meer kennen, of dat ze geen zonde meer doen. Maar in hun verdriet ontvangen ze zorg en troost van God de Vader en hebben ze uitzicht op de volkomen verlossing na dit leven. Christenen willen uit dankbaarheid het goede doen en de zonde nalaten. Dat is een dagelijkse worsteling waarin we gesterkt worden door Gods Geest. Als christen mag je daarom in dit leven al echte blijdschap kennen in Gods vaderlijke zorg en liefde.

Door het geloof verwachten wij een nieuwe wereld zonder zonde, ellende en verdriet, want God zal dan alles zijn op deze wereld. Als christen hoef je daarom ook niet meer bang te zijn voor de dood. De dood blijft iets verschrikkelijks, maar christenen zijn ook als ze sterven, altijd bij hun geliefde Verlosser: Jezus Christus.

God heeft ons niet als eenlingen geschapen. Door het geloof zijn we verbonden met elkaar in Jezus Christus. Dat beleven we in de kerk. Samen groeien we in het geloof en in onze band met God.