Waarom geloven we?

Alles in deze wereld laat zien dat er een einde gaat komen. Het gaat niet altijd door zoals wij dat voor ogen zien. Tegelijkertijd kunnen we in deze wereld ook iets van Gods kracht en goddelijkheid zien. De wereld met alles wat daarop leeft is wonderlijk gemaakt, op een manier die alleen God kan. We zijn als mensen gemaakt om met de Schepper van deze wereld te leven.

Het probleem is dat we uit onszelf God niet willen dienen en Hem juist ongehoorzaam zijn. Dat is onze eigen schuld, omdat we dit uit eigen keuze doen. En omdat alle mensen (helaas ook wij gelovigen) zonden doen, is dit een wereld met veel ellende en verdriet. Door God gaan onze ogen open voor al het verkeerde wat we doen en willen we daar ook mee stoppen. God heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven om mensen te verlossen van hun zonden en ellende. Jezus Christus is gestorven om verzoening te brengen, zodat het weer goed is tussen ons en God. God wil de gelovigen hun zonden vergeven doordat Zijn eigen, enige Zoon voor die zonden betaald heeft met Zijn bloed door te sterven aan het kruis. Ook belooft Hij dat er een nieuwe wereld komt zonder zonde en ellende, waar al Gods kinderen eeuwig met Hem zullen leven.