In Wie geloven we?

We geloven in God, zoals Hij zich in de Bijbel doet kennen. In de Bijbel gaat het over één God, die tegelijkertijd uit drie personen bestaat, dat noemen we de Drie-eenheid. Daar kunnen we ons maar moeilijk een voorstelling van maken, maar God gaat dan ook ons verstand ver te boven. We doen het met hoe Hij zich in de Bijbel doet kennen. En daar laat Hij zien dat Hij een liefdevolle Vader is. Hij heeft deze wereld geschapen en Hij zorgt voor zijn kinderen. De tweede persoon die we kennen is God de Zoon. Dat is Jezus Christus, onze Verlosser. Terwijl Hij God is, is Hij ook mens geworden, om ons te verlossen van onze zonden en ellende. De derde persoon is de Heilige Geest. De Heilige Geest is aan het werk in de harten van mensen. Hij zorgt er ook voor dat mensen tot geloof komen en op God gaan vertrouwen. Omdat Hij altijd bij ons is, geeft Hij ons troost en zorgt Hij dat we altijd met Jezus Christus verbonden zijn.