Praktische info

We vinden het fijn als je bij ons langskomt. Hieronder geven we je praktische informatie, zodat je weet wat je kan verwachten en je je snel thuis voelt.

Waar moet je zijn?
Onze kerkdiensten vinden plaats in het schoolgebouw van de Viaa. De parkeerplaats (gratis parkeren) is bereikbaar via de Assendorperdijk 11 te Zwolle. Voordat een kerkdienst begint, staat daar altijd iemand om de slagboom te openen. In het gebouw word je door iemand van de welkomstcommissie welkom geheten. Zij wijzen je de weg naar de ‘kerkzaal’.

Is er een crèche?
Voor de ochtenddiensten is er een crèche voor kinderen tot circa 5 jaar. Hierbij is altijd een ouder aanwezig en helpen één of meerdere jongeren. Ongeveer een kwartier van tevoren kan je hier terecht. Aanmelden is niet nodig.

Heb je een kerkboek nodig?
In de kerkdienst lezen we uit de Bijbel in de HSV-vertaling. We zingen uit het Gereformeerd Kerkboek onder begeleiding van een orgel. De psalmen en gezangen worden niet op de beamer getoond, maar bij de ingang van de zaal zijn leenexemplaren van het kerkboek en/of een Bijbel voor je klaargelegd.

Hoeveel collectes zijn er?
We houden twee collectes. Meestal is de eerste collecte voor christelijke barmhartigheid of de instandhouding van de kerkdienst. De tweede collecte is voor het bouwfonds. Vooraf aan de dienst wordt dit meegedeeld.

Welke mediavoorzieningen zijn er?
Het geluid wordt via een versterker versterkt. Er is helaas geen ringleiding beschikbaar. De liturgie tonen we op een groot scherm en daar zijn ook het thema en de punten van de preek te lezen. De diensten worden met een camera opgenomen en live uitgezonden  en zijn ook achteraf nog te bekijken. Klik hier.