Bijzondere diensten

Iedere zondag houden we twee kerkdiensten. Vier keer per jaar vieren we ook het Heilig Avondmaal en op Christelijke feestdagen hebben we ook een of twee diensten.

Heilig Avondmaal
Vier keer per jaar gedenken wij in het bijzonder dat onze Heiland voor onze zonden is gestorven. Daarvoor vieren we het Heilig Avondmaal. Hierbij krijgen belijdende leden van de gemeente brood en wijn uitgereikt. Het eten en drinken hiervan verwijst naar het deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heere Jezus Christus.

Diensten op Christelijke feestdagen
Op de christelijke feestdagen gedenken we de heilsfeiten (verlossingsdaden) van onze Heere Jezus Christus. Met Kerst gedenken we de geboorte van onze Heere Jezus Christus. Hij kwam op aarde om mensen te verlossen. Met Goede Vrijdag gedenken we het lijden en de kruisiging van onze Heere Jezus Christus, waardoor Hij onze zonden verzoend heeft. Met Pasen gedenken we dat Hij opstond uit de dood, waardoor Hij de dood heeft overwonnen en ons opwekt tot een nieuw leven. Met Hemelvaart gedenken we dat onze Heere Jezus Christus naar de hemel is gegaan en daarvandaan de wereld en zijn kerk regeert. Met Pinksteren gedenken we dat Hij de Heilige Geest heeft uitgestort op zijn kerk. Deze Geest werkt het geloof in mensenharten en geeft ons deel aan het verlossingswerk van Jezus Christus.
Daarnaast sluiten we het kalenderjaar op Oudejaarsdag met de Heere af en beginnen wij het nieuwe jaar op Nieuwjaarsdag, zo weten we ons afhankelijk van God de Vader.

Extra vieringen
Met Kerst, Pasen en Pinksteren wordt er op de tweede feestdag vaak een gemeenteviering georganiseerd. In deze viering kan heel de gemeente iets bijdragen. Zo worden er christelijke liederen gezongen, is er een Bijbelverhaal voor de kinderen en worden Bijbelteksten en gedichten door gemeenteleden voorgedragen. Ook als gast kan dit een fijne manier zijn om met christelijk geloof in aanraking te komen.

Bid- en dankdag
Op de tweede woensdag in maart houden we biddag. Dit wordt ook wel genoemd: biddag voor gewas en arbeid. We gaan dan ’s avonds naar de kerk en bidden dan om een zegen voor de gewassen die gaan groeien en voor al het andere werk dat we mogen doen. Hierin belijden we dat we in alles afhankelijk zijn van de zegen van onze God. 

Op de tweede woensdag van november houden we dankdag. Of ook wel dankdag voor gewas en arbeid genoemd. Ook dan hebben we een kerkdienst in de avond. We danken God voor alles wat hij ons in het afgelopen jaar gegeven heeft in het werk dat we hebben kunnen doen en voor de groei van gewassen en de oogst.