Catechisatie

In de kerk gebruiken we onder andere de Heidelbergse Catechismus om ons geloof te belijden. De catechismus geeft een samenvatting van wat we geloven in 52 zondagen. Iedere middagkerkdienst staat altijd een vraag en antwoord uit deze catechismus centraal waarover gepreekt wordt. Op maandagavond komen de jongeren van de kerk bij elkaar om de catechismus uitgelegd te krijgen en te bespreken. Dit onderwijs wordt voornamelijk door de predikant gegeven. Vanaf groep 8 gaan de kinderen naar catechisatie. In de eerste groep gaat het vooral om de basisbeginselen van het geloof. In 2 jaar worden de 52 zondagen globaal behandeld. Daarnaast is er nog een groep van 13-15 jaar en een 16+groep. In deze groepen wordt de geloofsleer steeds dieper besproken.  Het doel is dat jongeren steeds meer God leren kennen en Hem liefkrijgen, zodat ze uiteindelijk hun geloof willen belijden en daarmee aangeven dat ze niet zonder God kunnen en willen leven. Hiervoor is een aparte belijdenisgroep.