Let op. Zondagmorgen 28 mei zal de eredienst plaatsvinden in de Adventskerk, Talmaplein 2 te Zwolle. In deze dienst zal geloofsbelijdenis worden afgelegd door enkele jongeren. Aanvang 10 uur.

Bijbelschool

Een keer in de drie weken, op zaterdagmorgen, mogen de jonge kinderen naar de Bijbelschool. Op de Bijbelschool krijgen de jongste kinderen onderwijs in de Bijbelse geschiedenis en leren ze een psalm. In de bovenbouw krijgen ze ook Kerkgeschiedenis. Naast inhoudelijk onderwijs en tijd voor verwerkingsopdrachten, is er ook alle ruimte om samen lekker te spelen.

Op deze manier proberen we onze kinderen aanvullend gereformeerd onderwijs te geven, zodat ze de Here God beter leren kennen en liefhebben.